Privacyverklaring

Woninginrichting Winschoten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Woninginrichting Winschoten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier van Woninginrichting Winschoten heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres
  4. Uw onderwerp van het mailcontact

Privacyverklaring update website

Woninginrichting Winschoten gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen indien nodig, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Woninginrichting Winschoten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Woninginrichting Winschoten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook kunnen gegevens bewaard blijven om garantie te kunnen blijven verlenen.

Woninginrichting Winschoten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst/bestelling met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Woninginrichting Winschoten.
Woninginrichting Winschoten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Woninginrichting Winschoten neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.